Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dni wolne

Dni wolne

 Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

                                                           Drodzy Rodzice

Stosując się do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowymi dnia wolnym od zajęć dydaktycznych  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolnie będą:

LP.

DATA

UWAGI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

1

02.01.2020r.

 

 

TAK / NIE

2

03.01.2020 r.

 

 

TAK /NIE

3

21, 22, 23, 04.2020 r.

 

 

TAK / NIE

4

01.06.2020 r.

 

 

TAK / NIE

5

12.06.2020 r.

 

 

TAK / NIE

 

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia informuję, że szkoła ma obowiązek organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach. W związku z tym, ze względów organizacyjnych proszę Państwa o zaznaczenie w rubryce „Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze” terminów, w których będziecie Państwo oczekiwać opieki dla swojego dziecka.

Mając na uwadze, że niektóre terminy są dość odległe, bardzo proszę o zgłaszanie ewentualnych zmian wychowawcom poszczególnych klas.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mąkolnie

Adelina Nowak

 

NA GÓRĘ