Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia Szkoły

Historia Szkoły

    Szkoła Podstawowa im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie, jak każda placówka oświatowa w Polsce, posiada bogatą historię.

HISTORIA:

Historia Publicznej Szkoły Powszechnej w Mąkolnie to dalszy ciąg historii szkoły w Siedliskach i sięga 1918 roku.

Po kapitulacji Niemiec istniejący zbór ewangelicki i szkołę niemiecką w Siedliskach miejscowa ludność zlikwidowała i założyła szkołę polską.  Do najczynniejszych organizatorów tej szkoły należeli: Skoczylas Władysław, Jałoszyciski Jan, Graliciski Józef, Buczkowski Józef i sołtys Musiał Andrzej. Uroczyste otwarcie polskiej szkoły powszechnej w Siedliskach nastąpiło w styczniu 1919 roku. Pierwszymi nauczycielami tej szkoły byli kolejno: Wiśniewski Roman, Durakówna Olga i od 1921 roku Kazimierz Rakowski, który przez cały okres swojej służby nauczycielskiej pracował nad zorganizowaniem szkoły stopnia wyższego. Dzięki jego staraniom w 1930 roku w Siedliskach powstała siedmio – klasowa szkoła powszechna, która mieściła się w kilku budynkach prywatnych miejscowych gospodarzy jak: u Pystra, Wojtysiaka i Skoczylasa.

W roku szkolnym 1932/33 siedmio – klasowa Szkoła Powszechna z Siedlisk została przeniesiona do Mąkolna, gdzie znalazła pomieszczenie w „Domu Strażackim”. Po pięciu latach wytężonej pracy organizatora i kierownika tejże szkoły Kazimierza Rakowskiego, tj. w 1938 roku w Mąkolnie powstaje piękny budynek szkolny, odtąd dzieci znalazły właściwe pomieszczenie i warunki nauki.

Dzieci polskie jednak korzystały z wygód tylko jeden rok szkolny, bowiem 1 września 1939 roku kraj nasz uległ nawale niemieckiej. Ostatnie grono nauczycielskie przed wybuchem II wojny światowej składało się z następujących osób: kierownik - Kazimierz Rakowski, Wawrzonkówna Kazimiera, Fidar Walentyna, Wojciechowska Stanisława, Wojciechowski Franciszek, Soś Tymoteusz, Strużyński Stanisław i ks. Gąsowski.

Po wejściu okupanta budynek szkolny w Mąkolnie przeszedł pod nadzór władz niemieckich, które przez jeden rok od czasu do czasu zabierały ze szkoły meble, chodniki i pomoce naukowe. Pod koniec 1940 roku oddano budynek do użytku organizacji niemieckiej „Hitler Jungen”, a oprócz tego ulokowano tu szkołę polityczną dla „Grupenfukcerów”. W roku szkolnym 1944/45 mieści się znów w tym budynku niemiecka szkoła średnia i wyższa aż do opuszczenia polskich terenów przez wroga. W styczniu 1945 roku rozgromiony okupant przez Armię Czerwoną i Polską ucieka z ziem polskich położonych na zachód od Wisły. Polacy od chwili przystępują do tworzenia nowego Państwa Polskiego. Między innymi nauczycielstwo postawiło na nogi szkolnictwo polskie. W Mąkolnie z dawnych nauczycieli, pierwsza zgłasza się Wojciechowska Stanisława i 5 lutego 1945 roku Inspektor Szkolny w Kole powierza jej kierownictwo szkoły. 8 lutego staje do pracy nauczyciel Strużyński Stanisław, oraz nauczycielki: Tomczakowa Marta i Małachowska Sabina. W ciągu tygodnia nauczycielstwo z dziećmi uporządkowało budynek szkolny i 12 lutego 1945 roku rozpoczęto naukę. Do szkoły zgłosiło się 270 dzieci, z których utworzono sześć kompletów: trzy oddziały pierwsze, jeden oddział drugi, jeden oddział trzeci, jeden czwarty. Wojciechowska Stanisława z dniem 12 lutego 1945 roku zrzeka się powierzonego obowiązku kierownika szkoły, a Inspektorat Szkolny powierza tę funkcję Strużyńskiemu Stanisławowi. Nauka w szkole odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Na 270 dzieci jest tylko 55 ławek szkolnych. Dzieci nie posiadają zeszytów, książek, ołówków i innych przyborów uczniowskich. Mimo to wyniki nauczania są nawet zadawalające, bowiem po sześciu latach niewoli każdy Polak odczuwał głód słowa polskiego i książki polskiej, który można było jedynie zaspokoić w szkole. Grono nauczycielskie jawnie przystąpiło do wychowania powojennego człowieka – Obywatela Państwa Polskiego. Z roku na rok wzrasta liczba uczniów, podnoszone są wyniki nauczani, rozwija się życie kulturalno-oświatowe. W roku 1956 przy szkole podstawowej w Mąkolnie, powstała szkoła Przysposobienia Rolniczego. Organizatorem i pierwszym kierownikiem tej szkoły był Stanisław Strużyński. 

W latach 1977 - 1984 dyrektorem szkoły była Czesława Walczak.

W latach 1984 – 1998 – Bożena Bawarczyk.

W latach 1998 – 1999 – Zbigniew Kamiński

W latach 1999 – 2003 – Barbara Gołdyn

Od roku 2003 powstał Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie.

W latach 2003 - 2013 – Zofia Krygier.

 Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie jest pani Adelina Nowak.

 

Znacząca postać dla szkoły

Kazimierz Rakowski - zasłużony dla kultury mieszkańców Wielkopolski Wschodniej

urodził się 18.02.1890 roku w Słupcy. W 1921 roku przybył do wsi Siedliska gmina Sompolno i objął posadę nauczyciela w tutejszej szkole. Przez cały okres swojej służby nauczycielskiej pracował nad zorganizowaniem szkoły stopnia wyższego. Dzięki jego staraniom w 1930 roku w Siedliskach powstała siedmioklasowa szkoła powszechna mieszcząca się w kilku prywatnych budynkach. Obok pracy nauczycielskiej rozpoczął także pracę społeczną w środowisku lokalnym. Dzięki niemu wystawione były dla okolicznej ludności pierwsze amatorskie przedstawienia. Z inicjatywy Kazimierza Rakowskiego 22 czerwca 1922 roku powstała Straż Pożarna pod nazwą Siedlisko-Mąkoleńsko-Mostkowska (siedzibą była szkoła w Siedliskach). Kazimierz Rakowski został jej naczelnikiem. Uczestniczył w życiu społecznym i politycznym, został członkiem Sejmiku Powiatowego w Kole oraz posłem na Sejm II Rzeczypospolitej. W roku 1926 w Mąkolnie został oddany do użytku Dom Strażaka. W latach 1929 – 1938 w Domu Strażaka mieściła się siedmioklasowa szkoła podstawowa. Po kadencji poselskiej Kazimierz Rakowski, jako kierownik szkoły, organizuje budowę nowej szkoły w Mąkolnie. Budynek oddano do użytku w 1938 roku. W tym czasie zrzeka się funkcji naczelnika – został mu przyznany honorowy tytuł naczelnika.

W latach okupacji hitlerowskiej zostaje wywieziony do Generalnej Guberni, umiera w Krośnie 2 sierpnia 1944 roku. W uznaniu zasług znakomitego obywatela i Polaka. Z inicjatywy wójta, straży pożarnej i kierownika szkoły powstał projekt sprowadzenia zwłok Kazimierza Rakowskiego z Krosna. Sprawdzanie zwłok i uroczysty pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Mąkolnie dnia 4 kwietnia 1946 roku. Zwłoki zostały złożone w grobowcu ufundowanym przez strażaków.

Z osobą Kazimierza Rakowskiego związane jest imię Szkoły Podstawowej – „Pierwsza Kadrowa”. Kazimierz Rakowski jako młody człowiek był jednym ze strzelców Pierwszej Kadrowej, oddziału utworzonego przez Józefa Piłsudskiego. Później walczył przy boku Piłsudskiego w legionach.

        Szkoła nosi imię Pierwszej Kadrowej i jest jedyną placówką w Polsce, która posiada takiego patrona. W archiwum Inspektoratu Szkolnego w Kole znajduje się notka świadcząca o tym, iż imię szkole w Mąkolnie przyznano 18 listopada 1938 roku.