Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. eTwinning

eTwinning

Innowacja pedagogiczna

eTwinning „Female Historical Figures”

 

            Uczniowie klas VI i VII od 1 września 2019 roku biorą udział w innowacji pedagogicznej - projekcie „Female Historical Figures” w ramach europejskiego programu eTwinning gromadzącego społeczność szkolną z całej Europy. Nasz projekt, którego koordynatorem jest nauczyciel języka angielskiego naszej szkoły p. Katarzyna Sych, odbywa się we współpracy z uczniami i nauczycielami z Serbii, Turcji i Włoch. Podczas tego projektu uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji językowych, jak również poznania innych kultur, przy jednoczesnym wzmacnianiu poczucia własnej tożsamości kulturowej i narodowej.

            Uczniowie przedstawią kolegom i koleżankom z innych krajów życiorysy Polek, które swoim życiem i pracą wpłynęły na losy świata. Będą to takie postaci jak:
Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska, Emilia Plater i Anita Włodarczyk. Nasza cała społeczność szkolna 8 marca 2019 roku będzie miała okazję poznać
(a może przypomnieć sobie) sławne kobiety z Serbii, Turcji czy Włoch dzięki naszym partnerom z zagranicy.

       Udział w programie eTwinning „Famous Historical Figures” pokazuje uczniom przydatność, a wręcz niezbędność języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, wspiera i jest wspierane przez kształcenie z zakresu historii i sztuki oraz wykorzystuje metody i techniki wywodzące się z informatyki (prezentacje Power Point, krótkie formy filmowe i multimedialne, wykorzystywanie informacji z różnych źródeł internetowych).

               Uczniowie spotykają się z opiekunami projektu p. Katarzyną Sych oraz p. Adeliną Nowak zgodnie z potrzebami uczniów oraz harmonogramem zamieszczonym na stronie 
e Twinning Live.

WIELKI FINAŁ

 W dniu 12 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się finał międzynarodowego projektu  „Female Historical Figures”  w ramach współpracy europejskich społeczności szkolnych  eTwinning.

Zaproszenie

   Uczestnicy międzynarodowego projektu eTwinning  „Female Historical Figures” wraz z opiekunem panią Katarzyną Sych serdecznie zapraszają uczniów klas VI, VII i VIII  wraz z opiekunami na krótką konferencję i podsumowanie projektu, które odbędzie się 12 marca 2019 roku na...

NASZE PRACE: BIOGRAFIE WIELKICH POLEK

Uczestnicy projektu „Female Historical Figures” przygotowali plakaty z krótkimi życiorysami w języku angielskim sześciu Polek: Marii Skłodowskiej-Curie, Wisławy Szymborskiej, Emilii Plater, Anity Włodarczyk oraz Ireny Sendlerowej. Uczniowie wykazali się talentem plastycznym,...

Nasi koledzy z projektu

Uczestnicy projektu „Female Historical Figures” z Polski, Włoch i Turcji na platformie internetowej eTwinning przygotowali krótkie filmy i multimedialne prezentacje w języku angielskim: o sobie, szkole do której uczęszczają oraz kraju i regionie, w którym mieszkają. Miło było...