Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Ewa Galińska
tel. Kontaktowy: 531 641 425
e-mail: inspektor@osdidk.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik...

Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkolnie z siedzibą: ul. Szkolna 31, 62-610 Sompolnoreprezentowany przez Dyrektora.
  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
  • pod adresem...

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne...