ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

                                                                                                                      Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

Uwaga!

Podręczniki z religii, wychowania do życia w rodzinie nie są objęte dotacją-rodzic zakupuje we własnym zakresie

Podręczniki z  języka niemieckiego do klasy szóstej włącznie również nie są objęte dotacją należy zakupić we własnym zakresie.