Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie

na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice 

Zapraszamy do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie. Rekrutacja na nowy rok szkolny już rusza.  W załączniku do pobrania dokumenty.

                                                                                         

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.03.2024r.

 ruszają zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Mąkolnie

 na rok szkolny 2024/2025.

 

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły                 (www.spmakolno.szkolnastrona.pl)  oraz w sekretariacie szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne przebiega zgodnie z poniższymi terminami:

26.02.2024 r.- 01.03.2024 r.- przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają już do przedszkola pisemnej deklaracji o kontynuacji przez ich dzieci wychowania przedszkolnego(zał. nr 2),

04.03.2024 r.-29.03.2024 r.-  przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych wniosków z załącznikami (zał. nr 1),

03.04.2024 r.-09.04.2024 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów,

18.04.2024 r.- podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola
w Mąkolnie,

19.04.2024 r.-29.04.2024 r. – złożenie przez rodzica potwierdzenia w postaci pisemnego oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane(zał. nr 8),

06.05.2024r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

07.05.2024r.-14.05.2024r.- przyjmowanie odwołań od rodziców/opiekunów prawnych od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

15.05.2024r.-31.05.2024r. -   postępowanie uzupełniające. Złożenie
w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

10.06.2024 r.- 14.06.2024 r. -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postępowaniu uzupełniającym,

18.06.2024r. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym,

19.06.2024r.-21.06.2024r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym,

26.06.2024 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym,

27.06.2024r.-04.07.2024r. przyjmowanie odwołań od rodziców/opiekunów prawnych od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

ZAPRASZAMY!