" To warto zobaczyć"

Dzieci z zerówki zrealizowały kolejne zadanie z innowacji pt: " Z kulturą mi do twarzy"

Tym razem zadanie dotyczyło ciekawego miejsca w najbliższej okolicy. Dzieciaki wybrały najstarszy budynek w Mąkolnie, czyli kościół parafialny. Realizacja zadania rozpoczęła się od wizyty w kościele i zaproszenia księdza do opowiedzenia jego historii. Kolejnym etapem realizacji zadania był plener malarski. Dzieci rozłożyły swoje przybory do rysowania na placu przykościelnym i  rysowały świątynię. Po powrocie do przedszkola podsumowały informacje zdobyte podczas realizacji zadania.