1Planet4All – Razem dla klimatu!

Uczniowie klas VII od  08.02.2021 roku biorą udział w programie CEO 1Planet4All – Razem dla klimatu!

Planet4All – Razem dla klimatu! to program edukacji globalnej, który kładzie szczególny nacisk na edukację klimatyczną z elementami medialnymi. Realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej.

Celem programu jest budowanie świadomych klimatycznie społeczności, czyli takich, które wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki na poziomie lokalnym i globalnym oraz potrafią chronić klimat.

Zmiana klimatu nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym, który dotyka odległe miejsca. To nie problem globalnego Południa. Zmiana klimatu dzieje się na wschodzie, zachodzie, na północy i na południu. Dzieje się tu i teraz.  Przyczyniamy się do jej postępowania i odczuwamy jej konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie możemy biernie czekać i musimy działać razem. Zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmiany klimatu w różnych kontekstach ekonomiczno-społecznych i geograficznych ma stanowić motywację do podejmowania działań skierowanych na ochronę naszej planety, w oparciu o takie wartości jak: solidarność, równość, odpowiedzialność i sprawiedliwość.

Chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu  w najbliższym otoczeniu i globalnie poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic  w zakresie krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów, współpracy w grupie. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie – młodzieży, pracowników i pracowniczek szkoły, mediów – jesteśmy w stanie zmienić naszą rzeczywistość  i sprawić, żeby Ziemia naprawdę była dla wszystkich.

Uczniowie spotykają się z opiekunkami programu p. Marią Piaskowską oraz p. Renata Czarkowską zgodnie z potrzebami uczniów.