Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie

na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice Uśmiech

Zapraszamy do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie. Rekrutacja na nowy rok szkolny już rusza. 

Poniżej podajemy terminy dotyczące składania wniosków i przyjęć.

24.02.2020 – 06.03.2020 r. – termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

16.04.2020 -24.04.2020 r. – rekrutacja uzupełniająca.

10.03.2020 -17.03.2020 r. – weryfikacja wniosków i dokumentacji przez komisję rekrutacyjną.

27.04.2020 – 04.05.2020 r. – weryfikacja wniosków w rekrutacji uzupełniającej.

20.03.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

07.05.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

23.03.2020  – 27.03.2020 r.– potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola.

08.05.2020 -15.05.2020 r.- potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola po rekrutacji uzupełniającej.

31.03.2020 r. – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

18.05.2020 r. - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

W postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. Wielodzietność rodziny kandydata,
  2. Niepełnosprawność kandydata,
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria zostały ustalone na podstawie ustawy Prawo Oświatowe oraz na podstawie zarządzenia nr 15/2020  Burmistrza Miasta  Sompolno z dnia 7 lutego 2020 r.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do Przedszkola w Mąkolnie Uśmiech

NA GÓRĘ