Podsumowanie projektu "Piękna nasza Polska cała"

W dniu 13. 12. 2018r. uczniowie klas pierwszych podsumowali międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu było: kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskanie niepodległości.

Nasze działania na rzecz projektu otrzymały Patronat Honorowy: Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka, Dyrektora Szkoły Adeliny Nowak oraz Rady Rodziców. Zadaniem uczniów w związku z udziałem w projekcie było zrealizowanie jedenastu zadań uwzględnionych w regulaminie projektu. Uczniowie zrealizowali takie zadania jak:

 1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

2) Nauka pieśni patriotycznej „Pierwsza Kadrowa” związanej z uroczystością 80-lecia nadania imienia szkole Pierwsza Kadrowa.

3) Nauka tańca narodowego.

4) Nauka wierszy o tematyce patriotycznej.

5) Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” przy wsparciu zespołu ludowego „Dębowiacy”.

6) „Według przepisu Babci lub Dziadka”. Wykonaliśmy gzik z pyrami, który mogliśmy skosztować podczas podsumowania projektu.

7) „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki naszej Gminy na adres autorki projektu.

8) „Napisz kartkę Bohaterom” - wysłaliśmy kartkę powstańcom warszawskim.

9) Konkurs Plastyczny dla dzieci „Moja mała Ojczyzna”

10) „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na terenie szkoły drzewka jako symbolu życia i wolności.

11) Konkurs Fotograficzny pt. „To wszystko Polska” – zorganizowanie konkurs dla dzieci i  rodziców.

Opiekunowie projektu: Agnieszka Guźniczak, Sylwia Wiśniewska