Kodujemy, kodujemy…

Dzieciaki z zerówki uczą się kodować w każdy możliwy sposób.

 Bardzo często po prostu na kartkach. Odwzorowują kody lub tworzą je samodzielnie. Pracując w parach kodują proste wyrazy, po czym inna para odkodowuje je. Przy okazji ćwiczą spostrzegawczość, orientację przestrzenną oraz analizę słuchową wyrazów i świetnie się bawią.