Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

 W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Dnia 9 maja 2023r społeczność naszego przedszkola włączyła się w obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu dzieciom zostały wyjaśnione bardzo trudne dla nich słowa „godność, tolerancja”. Dzieci poznały z jakimi trudnościami na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne i jak ważna jest ich akceptacja i tolerancja.