Pedagogizacja rodziców

Wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka

 1. Czytanie tekstu zwiększa aktywność nerwową mózgu, który jednocześnie uczy się i rozwija.
 2. Czytanie pozwala być bliżej ludzi.
 3. Czytanie pozwala lepiej zrozumieć siebie, innych ludzi.
 4. Czytanie sprawia, że więcej wiemy.
 5. Czytanie pomaga sprawniej mówić, lepiej się komunikować.
 6. Czytając, więcej widzimy wyobraźnią.
 7. Czytanie pomaga znaleźć zakorzenienie w ojczystym języku i w kulturze.
 8. Czytanie czyni człowieka nowoczesnym.

Czytając głośno:

 • Rozwijamy wyobraźnię dzieci.
 • Wzbogacamy ich słownictwo.
 • Stwarzamy sytuację do wypowiadania się.
 • Rozwijamy wrażliwość.
 • Podkreślamy wagę tolerancji.
 • Rozwijamy umiejętność odróżniania dobra od zła.
 • Kształtujemy poczucie piękna.
 • Stwarzamy możliwość utożsamiania się z bohaterami.
 • Rozwijamy umiejętność uważnego słuchania.