"My dla klimatu-klimat dla nas"?

"20 lat temu w studniach lustro wody utrzymywało się wyżej, w ostatnich latach susza się pogłębiła i wodę trzeba sięgać niżej" - wywiad z Panem Krzysztofem Ruszczyńskim, właścicielem gospodarstwa ogrodniczego w Sycewie na temat roli wody w uprawach sadowniczych.