Deklaracji potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Deklaracji potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, 
do którego zostało zakwalifikowane dostępna w załączniku.