Zajęcia sensoryczne

Dziś kolejne edukacyjne zabawy dostarczające optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych. Tworzenie obrazów z zastosowaniem jako narzędzia własnej dłoni, a potem palców pobudziło do kreatywności, wywołało radość i zadowolenie.

NA GÓRĘ