Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie

na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Rodzice 

Zapraszamy do Publicznego Przedszkola w Mąkolnie. Rekrutacja na nowy rok szkolny już rusza.  W załączniku do pobrania dokumenty.

                                                                                              REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

      

          Uprzejmie informujemy, że od 27.02.2023 r. ruszają zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Mąkolnie na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły  (www.spmakolno.szkolnastrona.pl)  oraz w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega zgodnie z poniższymi terminami:

 

 1. 02.2023 r.-24.02.2023 r. - przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają już do przedszkola pisemnej deklaracji o kontynuacji przez ich dzieci wychowania przedszkolnego (zał. nr 2),
 2. 02.2023 r.-24.03.2023 r. - przyjmowanie od rodziców/opiekunów prawnych wniosków z załącznikami (zał. nr 1),
 3. 03.2023 r.-31.03.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów,
 4. 04.2023 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola
  w Mąkolnie,
 5. 04.2023 r.-21.04.2023 r. – złożenie przez rodzica potwierdzenia w postaci pisemnego oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (zał. nr 8),
 6. 04.2023 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 7. 04.2023r. – 04.05.2023r. - przyjmowanie odwołań
  od rodziców/opiekunów prawnych od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 8. 05.2023r. – 02.06.2023 r. - postępowanie uzupełniające. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
 9. 06.2023r. – 16.06.2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów w postepowaniu uzupełniającym,
 10. 06.2023r. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym,
 11. 06.2023 r.- 23.06.2023 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym,
 12. 06.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacyjnym postepowaniu uzupełniającym,
 13. 06.2023r.-04.07.2023 r. przyjmowanie odwołań od rodziców/opiekunów prawnych od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.