NASZE PRACE: BIOGRAFIE WIELKICH POLEK

Uczestnicy projektu „Female Historical Figures” przygotowali plakaty z krótkimi życiorysami w języku angielskim sześciu Polek: Marii Skłodowskiej-Curie, Wisławy Szymborskiej, Emilii Plater, Anity Włodarczyk oraz Ireny Sendlerowej. Uczniowie wykazali się talentem plastycznym, umiejętnością znajdowania informacji w różnych źródłach oraz umiejętnościami językowymi. Prace uczniów zostały również zamieszczone na międzynarodowej platformie eTwinning Live.