Nasi koledzy z projektu

Uczestnicy projektu „Female Historical Figures” z Polski, Włoch i Turcji na platformie internetowej eTwinning przygotowali krótkie filmy i multimedialne prezentacje w języku angielskim: o sobie, szkole do której uczęszczają oraz kraju i regionie, w którym mieszkają. Miło było poznać i zobaczyć kolegów i koleżanki z innych krajów.