Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W zerówce odbył się kolejny etap projektu edukacyjnego. Moduł nosił nazwę " Zmisiowne zajęcia".

Zajęcia rozpoczęły się zabawą integracyjną: " Niech wszyscy ci, którzy tak jak miś..."(dzieci podawały kolejno swoje propozycje). Następnie dzieci wymyśliły bajkę o przygodach swojego projektowego misia Puchatka. Potem posegregowały tematycznie książki     z kącika czytelniczego w sali. Aby się nieco rozruszać, do opowiadania czytanego przez nauczycielkę, dodawały własną interpretację ruchową. Na koniec tworzyły własne karty pracy z motywem misia lub "dla misia".