Światowy Dzień Wody w klasach III.

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. O tym, jak ważna jest woda, przypomnieli sobie wszyscy uczniowie klas III poprzez uczestnictwo w specjalnych lekcjach poświęconych tematowi kryzysu wodnego. Dzieci przeprowadziły wiele eksperymentów z użyciem wody, przypomniały sobie jak oszczędzać wodę podczas mycia, zrobiły reklamy wody w programie MSWord, wykonały gazetkę PAH „Ile wody jest w Twoim pokoju?”