"Nie ma dzieci, są ludzie

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Zapoznanie z konwencją praw dziecka.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także nasza placówka, która zorganizowała w ramach tego dnia wiele aktywności