" Dzień wspomnień i zadumy"

Dzieci z grupy Biedronki, Kotki oraz Żabki odwiedziły miejscowy cmentarz i zapaliły znicze na grobie założyciela szkoły Kazimierza Rakowskiego. 

Wyjście poprzedzone zostało pogadanką na temat właściwego zachowania się na cmentarzu oraz sposobów wyrażania szacunku dla zmarłych.