"Moja okolica" - zadanie z innowacji "Z kulturą mi do twarzy"- grupa "Żabki"

W ramach innowacji pedagogicznej „Z kulturą mi do twarzy” grupa „ Żabki” przystąpiła do zadania pod nazwą „Moja okolica”.

 Wspólną pracą stworzyliśmy mapę Mąkolna, na której widać nasze przedszkole, sklep ( pomalowany kartonik), szkołę ( karton z wyklejonym czerwonym dachem i narysowanymi oknami), kościół, remizę strażacką, a w niej wóz strażacki. Nie zabrakło też przejść dla pieszych, sygnalizacji świetnej, znaków drogowych czy barierek drogowych ( wykonanych ze słomek). Po wykonaniu zadania dzieci chętnie wykorzystywały do zabawy stworzoną mapę.