ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W OŚMIOLETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Uwaga!

Podręczniki z religii, wychowania do życia w rodzinie nie są objęte dotacją-rodzic zakupuje we własnym zakresie

Podręczniki z  języka niemieckiego do klasy szóstej włącznie również nie są objęte dotacją należy zakupić we własnym zakresie.

NA GÓRĘ