Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie zamknięty.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją ogłoszoną przez Premiera i Ministerstwo Edukacji Narodowej od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. wszystkie szkoły i placówki edukacyjne zostają zamknięte. 

W związku z powyższym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie również na ten okres pozostanie zamknięty. W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole będą odbywały  się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice nie będą w stanie tej opieki im zapewnić. W tych dniach nie będzie dowozów szkolnym autobusem. W miarę możliwości zaleca się, aby nie przyprowadzać dzieci do szkoły. W tym czasie dzieci również powinny pozostać w domu, unikając wszelkich kontaktów, które mogłyby narazić ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także zdrowie ich bliskich.

Bardzo proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji zarówno 
w środkach masowego przekazu, jak i na stronie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

 

                                                                  z poważaniem

                                               Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                  w Mąkolnie