Badanie opinii mieszkańców – ankieta

W imieniu Gminy Sompolno zapraszamy do  zapoznania się z informacją dotyczącą "Badania opinii mieszkańców – ankieta".

 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej, która obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego, w tym Gmina Sompolno.

 

Wyniki badania będą wykorzystane przy planowaniu i podejmowaniu przez samorządy decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Aglomeracji Konińskiej, która będzie m.in. służyć poprawie sytuacji mieszkańców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do rzeczywistego podniesienia jakości Państwa życia oraz wpłynie na decyzje młodych osób, zachęcając ich do związania życiowych planów z gminami i miastami położonymi w obszarze Aglomeracji Konińskiej.

Ankieta jest anonimowa.

Poniżej link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7jtxvb